Vastgoedrecht
september 14, 2022

Vastgoedrecht

Misbruik van de onwetendheid van de consument in de vastgoedsector

Meer dan de helft van de Vlamingen doet voor de verkoop van zijn woning beroep op een vastgoedmakelaar. Ze vertrouwen erop dat ze bij het ondertekenen van een overeenkomst op een duidelijke en begrijpelijke wijze door de vastgoedmakelaar worden geïnformeerd. Zeker als consument (een natuurlijke persoon die handelt voor privédoeleinden), is het belangrijk om te weten over welke rechten u beschikt. Net daar wringt het schoentje.

In een recente uitspraak over een discussie tussen een consument en een vastgoedmakelaar werd geoordeeld over een exclusieve verkoopsopdracht afgesloten in de woning van de consument. Er is dus sprake van een overeenkomst afgesloten buiten de verkoopruimte. Als consument beschikt u dan over een herroepingsrecht om binnen een bepaalde periode zonder enige motivering en kosteloos de overeenkomst stop te zetten. De termijn bedraagt
in dit geval 14 dagen.

Toen de consument de vastgoedmakelaar na negen dagen heeft gecontacteerd om de verkoop toch niet op te starten en de opdracht te beëindigen, heeft de makelaar hem onterecht geconfronteerd met een immense schadevergoeding. De makelaar heeft voorgesteld om een dading, waardoor de consument bij een toekomstige verkoop toch beroep dient te doen op de makelaar, te ondertekenen om zo de boete te vermijden.

Een dading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen waarbij deze partijen elkaar wederzijdse toegevingen doen om een geschil te beëindigen of te voorkomen.

Twee jaar na het ondertekenen van de dading stelt de consument zijn woning te koop in samenwerking met een andere vastgoedmakelaar. De eerste makelaar vraagt om zijn commissie te betalen op basis van deze dading.

Deze dading zorgde er echter voor dat de consument onbeperkt gebonden was aan de vastgoedmakelaar.

Dit is in strijd met de toepasselijke wetgeving aangezien een exclusieve verkoopopdracht steeds in de tijd beperkt dient te zijn. Daarenboven betreft het een onrechtmatig beding dat is opgenomen op de zwarte lijst van het Wetboek Economisch recht, waardoor dit beding verboden en nietig is.

De door de makelaar verstrekte informatie was niet alleen foutief, maar werd ook bedrieglijk bevonden.

Tijdens de herroepingstermijn een schadevergoeding vragen, is in strijd met het herroepingsrecht waarvan nooit afstand kan worden gedaan. Op deze manier wordt er misbruik gemaakt van de onwetendheid van de consument. De vastgoedmakelaar heeft in deze zaak de consument op bedrieglijke wijze een nadelige overeenkomst laten ondertekenen en daarbij telkens beweerd dat er geen herroepingsrecht van toepassing is. Als
vastgoedmakelaar weet men of behoort men te weten dat er wel degelijk sprake is van een herroepingsrecht.

De rechtbank volgde het standpunt dat de consument de bedoeling heeft geuit om de overeenkomst te herroepen. Hierdoor is de dading een onwettige omzeiling van het herroepingsrecht waarbij de consument kosten noch een schadevergoeding
verschuldigd is aan de makelaar.

Het is belangrijk dat u als consument op de hoogte bent van uw herroepingsrecht en dat u niet onbeperkt gebonden kan zijn aan een welbepaalde makelaar.

Wordt uw herroepingsrecht miskend en wordt er ten onrechte een schadevergoeding van u geëist of voelt u zich op enige andere wijze benadeeld,  dan kunt u hiervoor steeds bij ons terecht om u in dergelijke discussie bij te staan.

Ook voor de vastgoedmakelaar biedt dit vonnis een meerwaarde: het toont immers aan dat het de moeite niet loont om zich van dergelijke praktijken te bedienen. Een correct optredende makelaar spint bij dergelijke uitspraken goed garen. Indien u als makelaar niet volledig zeker bent hoe in alle omstandigheden correct op te treden en niet 100% zeker bent welke overeenkomsten u precies kan aangaan, kan u ook bij ons terecht voor advies en
bijstand ter zake.

Rechtsgebieden