Omgevings- en administratief recht

Omgevings- en administratief recht

Administratief recht

Als vastgoedspecialist weten we wat u nodig heeft om uw bedrijf optimaal te laten functioneren, bouwprojecten erdoor te krijgen of net tegen te houden indien zij een storend element vormen

Wordt u geconfronteerd met een bestuur die niet helemaal zeker is over uw aanvraag? Of met een beroepsprocedure bij de Deputatie of de Raad voor Vergunningbetwistingen? Dan begeleiden wij u daarbij. Hebt u een probleem met een bouwproject naast uw deur? Contacteer ons en wij proberen via de bouwheer tot een minnelijke regeling te komen, zoniet helpen we U om bezwaar in te dienen in het kader van een openbaar onderzoek of beroep aan te tekenen tegen een toegekende omgevingsvergunning.

Wij  adviseren u, zetten uw aanvraagdossiers op punt en onderhandelen zelf mee. Zo creëren wij voor u een productief klimaat.

Wenst u een woning te (ver)kopen behept met een bouwovertreding. Raadpleeg ons en dan bekijken wij samen met u en eventueel de bevoegde overheid welke oplossingen mogelijk zijn en adviseren wij u omtrent de mogelijkheid tot regularisatie, met betrekking tot de verjaring en mogelijke gevolgen naar de toekomst toe.

Kies een proactieve aanpak voor:

  • Omgevingsrecht
  • Vergunningen
  • Milieu
  • Reglementering inzake onbewoonbaarheid/ongeschiktheid

Onze experts binnen dit rechtsgebied

Nadia Decock Nadia Decock Meer info

Gerelateerde nieuwsberichten

Omgevingsrecht
Omgevingsrecht

FAQ's omgevingsrecht

Lees meer

Heb je een vraag?

Contacteer ons